Valtuustoryhmä 2021 – 2025

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Pasi Jalonen.

 • Minna Halme sosionomi YAMK, aluekoordinaattori
 • Pasi Jalonen rehtori, kasvatustieteen maisteri
 • Kristiina Joensuu lääketieteen tohtori, erikoislääkäri
 • Minna Kauhanen hevosenhoitaja, maatalousyrittäjä
 • Teemu Kinnari yrittäjä
 • Pentti Lampi lääkintöneuvos, lääketieteen tohtori
 • Mika Lampola projektipäällikkö
 • Helena Maattola hotellinjohtaja, eläkkeellä
 • Minna Nieminen lähihoitaja, yrittäjä
 • Pasi Pasanen toimitusjohtaja
 • Markku Pulkkanen lähihoitaja (1. varavaltuutettu)
 • Hanna Rapatti kasvatustieteen maisteri (3. varavaltuutettu)
 • Aada Söyrilä sit. opiskelija (2. varavaltuutettu)
 • Tatu Söyrilä maanviljelijä

Uudet
valtuutetut:

Halme, Minna

Tiilipuisto

SOSIONOMI YAMK, TYÖNOHJAAJA

Ammatti: Varhaiskasvatuksen aluekoordinaattori, päiväkodinjohtaja

Harrastukset?

valokuvausta, kokkailua, luonnossa käyskentelyä, koiran kanssa lenkkeilyä ja ystävien kanssa oleilua. Arjen pikku hulluttelua, kuten takapihalla telttailua, kaikenlaista mukavaa, mikä antaa voimaa ja piristää.

Miksi olet ehdokkaana?

Välitän kotikunnastani ja meidän hollolalaisten hyvinvoinnista. Koen, että minulla on kyky nähdä kokonaisuus – sitä tarvitaan, kun päätetään koko kunnan asioista.

Olen ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen, yli puoluerajojen. Hoidan yhteisiä asioitamme innolla ja inhimillisellä otteella. Olen valmis käyttämään aikaani asioiden selvittämiseen ja kuuntelemaan myös kuntalaisia kulloinkin päätettävinä olevista asioista. Yhdessä pohtien ja faktat huomioiden ratkaisu löytyy aina.

Mitkä ovat päätavoitteesi?

Asioita pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti. Emme voi keskittyä vain yhteen asiaan, koska kunnan on tarjottava palveluita tasapainoisesti kaiken ikäisille, kaikkiin elämäntilanteisiin ja kunnan jokaiseen kolkkaan.

Tasapainoinen talous ja yrittäjyys ovat tärkeitä asioita. Meidän on satsattava välittömästi markkinointiin, että saamme Hollolan uudet yritysalueet maksimaaliseen hyötykäyttöön.

Meidän tulee kannustaa jokaista kuntalaista yritteliäisyyteen – olipa kyse sitten opintojen loppuunsaattamisesta, oman kunnon kohentamisesta tai jonkun tavoitteen saavuttamisesta. Uimahallin, jäähallin, urheiluhallien ja yhteisöllisen kirjaston toiminta sekä kaiken ikäisille suunnattujen erilaisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen tukevat kuntalaisten hyvinvointia sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Ennaltaehkäiseviä palveluita pitää Hollolassa kehittää entisestään.

Heikoimmassa asemassa olevista on huolehdittava aina!

Luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen on satsausta tulevaisuuden hollolalaisille. Hollolan palvelujen pitää olla sellaiset, että meillä kaikilla on mahdollisuus inhimilliseen elämään.

Miksi Kokoomus?

Olen syntynyt ja kasvanut maalla yrittäjäperheessä. Sieltä ovat peräisin omat arvoni, kuten toisista välittäminen, lähimmäisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja yritteliäisyys. Kokoomuksen arvot sopivat hyvin yhteen omien arvojeni kanssa.

Jalonen, Pasi

Rehtori, kasvatustieteiden maisteri

Työtjärvi

Miksi olet ehdokkaana?

Toivon voivani edistää kuntalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Tarjoan kokemustani yhteisten asioiden hoidosta edelleen kuntalaisten käyttöön. Yritän luoda kuntalaisille uskoa tulevaan ja lisätä Hollolan elinvoimaisuutta yhdessä muiden kanssa.

Mitkä ovat päätavoitteesi?

Haluan korostaa ihmisläheisyyttä, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista sekä vastuuntuntoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja ympäristöstä. Yhteiskunnan tulee kannustaa jäseniään aloitteellisuuteen, luovuuteen ja yrittäjyyteen. Haluan toimia positiivisessa hengessä rakentaen ja sovitellen, kuunnellen ja keskustellen asiallisesti. Positiivisuus tarkoittaa myös iloista ja nöyrää asennetta tarttua uusiin haasteisiin. Mottoni: Eteenpäin on mentävä, vaikka sataisi.

Miksi Kokoomus?

Kokoomuksessa voin ajatella ja toimia vapaasti omien arvojeni mukaisesti. Tämä pätee myös kunnallisessa päätöksenteossa ilman sitovia ryhmäpäätöksiä, mikä on minulle tärkeää poliittisessa toiminnassa. Voin katsoa itseäni peilistä ja nukkua yöni hyvin. Kokoomuksessa myös keskustellaan laajasti ja puntaroidaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia kunnioittaen toisten mielipiteitä

Puh. 040-5501117, [email protected]

Facebook

Joensuu, Kristiina

Hämeenkoski

Lääketieteen tohtori, patologian erikoislääkäri

Miksi olen ehdokkaana?

Olen kiinnostunut kotikuntani asukkaiden hyvinvoinnista, heille kuuluvien kunnallisten palvelujen laadusta. Haluan vaikuttaa kunnan talouden hoitoon, niin että asukkaille pystytään järjestämään peruspalvelut tehokkaasti. Investoinnit rahoitetaan ilman riskejä ja liiallista velkaantumista. Priorisointi on tärkeää. Kunnan varallisuudesta on huolehdittava tulevia sukupolvia ajatellen. Kunta ja kuntalaiset ymmärretään kokonaisuutena. Kuntapäättäjän ei tule olla tietyn asuinalueen, tietyn ammattikunnan edunvalvoja tai ajaa etuoikeuksia jollekin ryhmälle, saatikka itselle. Avoin keskustelu, rehellisyys ja luetettavuus helpottavat päätöksentekoa.

Päätavoitteet?

Haluan vaikuttaa terveydenhuollon palvelujen laatuun, koska minulla on yli 40 vuoden kokemus lääkärintyöstä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Opiskellessani Sveitsissä sain tutustua erilaiseen terveydenhuollon järjestelmään.

Perusterveydenhuolto ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat kunnan perustehtäviä. Niitä kehittämällä vaikutetaan terveydenhuollon kustannuksiin. Tärkeää on Hollolan tukea yrittäjiä, jotta työllisyys ja kuntalaisten toimeentulo pysyy vakaana ja Hollolan maine yrittäjä-ystävällisenä kuntana säilyy.

Miksi Kokoomus?

Kokoomus edustaa perinteisiä arvoja, koti, uskonto, isänmaa. Nämä arvot olen omaksunut kotoa ja niiden säilyminen kokoomuksessa on minulle tärkeää. Oikea tieto päätöksien pohjana ja kokonaisuuksien ymmärtäminen kuuluu myös kokoomuslaisuuteen.

Ammatti ja työ

Lääkärin tutkinto Sveitsi Bernin yliopisto. Patologian erikoislääkäri Tampereen yliopisto, Lääketieteen tohtori Helsingin yliopisto. Syöpätutkija Helsingin yliopisto.

Terveyskeskuslääkäri, yksityislääkäri, erikoistumisen jälkeen: Patologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala 1982-2003, ylilääkäri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 2003-2013.

Tieteellinen tutkimus Helsingin yliopistossa:

2002 alkaen Rintasyöpäsolujen uinuminen. Aiheesta valmistui väitöskirjani 2012 ja tutkimusta jatkan Helsingin yliopiston tutkimusryhmässä edelleen.

Perheyritys: J&K Joensuu, perustettu v. 1986. Toimialat: Lääketieteelliset palvelut, konsultointi, koulutus, tieteellinen tutkimus, taidegalleriat, julkaisutoiminta.

Harrastukset?

Puutarha, yksinlaulu, taidemuseot, matkailu, lukeminen

Ota yhteyttä Kristiinaan:

Puh: 040 96 11580 

[email protected]

Facebook

Kauhanen,Minna

Yo-merkonomi, maatalousyrittäjä/hevosenhoitaja

Nostava

Miksi olet ehdokkaana?

Haluan olla mukana kehittämässä kuntaa vetovoimaiseksi siten, että ihmiset ja yritykset haluaisivat tänne muuttaa. Vain saamalla eri alojen yrityksiä tänne saamme tarvittavia verotuloja kunnan palvelujen kattamiseen.
Osaan katsoa asioita laajana kokonaisuutena oman kuplani ulkopuolelta ja nähdä minkälaisia seurauksia päätöksillä voi olla tulevaisuudessa.


Miksi Kokoomus?

Kokoomus edustaa niitä arvoja, joita itsekin edustan. Vain työtä tekemällä saadaan ylläpidettyä tarvittavat palvelut.
Kokoomus on yrittäjälle ainoa oikea valinta.


Harrastukset?

Liikunta, laji vaihtuu säiden ja fiiliksen mukaan: lenkkeily, sauvakävely, jooga, ratsastus, lukeminen ja kierrätysmateriaalista nikkarointi


Päätavoitteet?

On tärkeää pitää maaseutu ja siten koko Suomi asuttuna ja elinvoimaisena. Huolestuneena olen seurannut maatalouteen kohdistuvaa kritiikkiä. Maaseutu tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yritystoimintaan. On tärkeää säilyttää olemassa olevat elinkeinot myös tulevaisuudessa. Uutta voi kehittää myös luontoa ja maaseutua kunnioittaen ja perinteitä vaalien.
Ravialan ammattilaisena koen erityisesti vastuuta siitä, että tiloilla on mahdollisuus toimia myös jatkossa.

Lampi, Pentti

Tiilikangas

Yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon erikoisläkäri ja lääketieteen tohtori. lääkintöneuvos.

Miksi olet ehdolla?

Työskenneltyäni ensimmäisellä valtuuskaudellani edellä mainituissa tehtävissä minulle on syntynyt käsitys, että minulla olisi vielä annettavaa luottamushenkilönä Hollolan ja hollolalaisten ihmisten hyväksi tehtävässä päätöksenteossa. Näkökulmani asioihin on oman elämänhistoriani ja kokemukseni pohjalta ihmisten arkisen elämän olosuhteiden parantaminen kunnan taloudellisen tilanteen antamien mahdollisuuksien puitteissa.’

Mitkä ovat päätavoitteesi?

Varmistaa ja edistää hyvässä yhteistyössä kestävää, hyvin hoidettua kuntataloutta. Sen pohjalta pidän tärkeänä varmistaa toimivat peruspalvelut (varhaiskasvatus, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut). Haluan olla mukana myös edistämässä kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä terveellistä ja turvallista asuin- ja elinympäristöä.
Lähtökohtani on, että heikoimmassa asemassa olevat tulee aina ottaa päätöksenteossa huomioon. Kaikenlaista yhteistyötä niin kunnan sisällä kuin kuntien välillä pidän tärkeänä ja osaltani pyrin olemaan mukana sitä edistämässä.

Miksi Kokoomus?

Kokoomus vastaa mielestäni puolueista parhaiten vallitseviin ja näköpiirissä oleviin haasteisiin. Nykyaikaisena, avarakatseisena puolueena se vastaa myös omaa ajatteluani siitä, miten yhteiskunnallisia asioita olisi hyvä hoitaa. Puolueen hyvä yhteistyökyky kansallisesti ja kansainvälisesti on minulle tärkeää samoin kuin jatkuva tavoite uudistua ajan vaatimusten myötä. Näytä vähemmän

Harrastuksesi?

Harrastan liikuntaa, kalastusta, lukemista, kirjoittamista ja omakotitalon ja mökin kohentelua sekä puolisoni kanssa lastemme perheiden elämän seurantaa ja tukemista mahdollisuuksien mukaan.

Lampola Mika

Hämeenkoski

Projektipäällikkö, yrittäjä

Miksi ehdolle?

Ehdokkaaksi asetuin koska tunnen suurta huolta kunnan poukkoilevasta päätöksenteosta ja lyhytnäköisyydestä. Hollolassa tarvitsee ajatella myös tulevia sukupolvia, jotka jatkavat meidän jälkeemme yhteiskunnan pyörittämistä. Yhteinen kassa on rajallinen ja sitä pitää osata käyttää.

Päätavoitteesi?

Päätavoitteena on edistää koko kunnan elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan mahdollisuuksia. Hyvinvoivat kuntalaiset luovat positiivisen kierteen ja saavat aikaan vetovoimaa alueen kehittämiseen. Päätöksentekijöillä pitäisi olla yhdessä näkökykyä aina vuosikymmen eteenpäin ja luoda päätöksillä mahdollisuudet kehittää kuntaa ajan muuttuessa myös jatkossa.

Miksi Kokoomus?

Kokoomuksen alkuperäiset arvot ovat olleet lähinnä minua ja siksi olen aina kuulunut Kokoomukseen.

Maattola, Helena

Tiilikangas/Kukkila

Hotellijohtaja, eläkkeellä, hhj, restonomi

Miksi olen ehdolla ?
Neljä kautta kunnanvaltuustossa ovat osoittaneet, että arjen teoilla on merkitystä. Sitoudun edelleen osallistumaan keskusteluihin, olemaan aktiivinen ja vaikuttamaan päätöksiin, jotka edistävät hyvää arkea ja elämää Hollolassa.

Mitkä ovat päätavoitteet?
Terve kuntatalous takaa turvallisen tulevaisuuden.
Kaavoitukseen tulee panostaa. On tärkeää, että meillä on tarjota monipuolista asumista ja että meillä on riittävästi omakotitalo- ja yritystontteja. Lupaprosessien tulee olla joustavia. Tavoitteena on edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa sujuvan arjen kunnan asukkaille.

Elinvoimainen Hollola syntyy yhteistyöllä, tarkalla taloudella ja yrittäjyydellä. Elinvoima lähtee paikallisista yrityksistä , yhdistyksistä ja kuntalaisten omasta tekemisestä. Uusien yritysalueiden (Hopeakallio , Paassilta) ja kehätien markkinointiin tulee panostaa.
Kaikille ikäryhmille tulee tarjota monipuolista toimintakykyä tukevaa harrastus- ja virkistystoimintaa.

Miksi Kokoomus ?
Kokoomus on ollut valintani jo vuodesta 1969 Orimattilan kokoomusnuorista.
Kokoomuslaisista arvoista minulle tärkeitä ovat mm:
Vanhemmuus/koulutus – lasten kasvatusvastuu on ja pysyy vanhemmilla, kunta tukee tarjoamalla koulutuksen ja harrastusmahdollisuuksia
Työnteko ja yrittäjyys – yrittäjyys luo työtä sekä työpaikkoja ja niiden myötä lisää verotuloja.
Turvallisuus – turvallisuuden tunne kaikilla tasoilla on oman elämän kivijalka Näytä vähemmän

Harrastukset: kuntapolitiikka, sauvakävely

Pasanen Pasi

Soramäki

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Miksi olet ehdolla?

Haluan tarjota johtamis-, yrittäjyys- ja päätöksenteko-osaamistani oman kotikunnan käyttöön. Tiedän tuovani uusia näkökulmia kunnan kehittämiseen. Mitkä ovat päätavoitteesi?

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden kehittäminen.

Miksi Kokoomus?

Puolueessa ymmärretään hyvin yrittäjyyttä sekä muuttuvan kuntatalouden todellisia vaikutuksia. Kokoomus ei pyri tarjoamaan sellaisia vaihtoehtoja, jotka kuulostavat äänestäjien korviin hyviltä, mutta ovat mahdottomia toteuttaa.

Harrastukset:

Rakentaminen ja nikkarointi, yhteiskuntavaikuttaminen, lenkkeily

p. 044 577 4011 059, [email protected]

Facebook