Hyvinvointialue aloittaa toimintansa

Julkaistu:

Menneen vuoden aikana hyvinvointialueella tehtiin mittavaa valmistelua eri toimielimissä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirtämiseksi hyvinvointialueen toiminnoiksi. Tärkeät päätökset on tehty ja toiminta uudessa organisaatiossa voi alkaa. Hyvinvointialueen strategia, palvelustrategia ja talousarvio sekä taloussuunnitelma on hyväksytty aluevaltuustossa monien muiden tärkeiden päätösten ohella. Historiallisen uudistuksen käynnistyessä lähiajan keskeinen tehtävä on toteuttaa vuoden vaihteeseen liittyvät siirtymävaiheen moninaiset haasteet onnistuneesti. Käsitykseni mukaan valmiudet tähän ovat hyvät. 

Hyvinvointialueen tärkeä haaste tänä vuonna on kyetä tuottamaan yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut alueensa asukkaille jo etukäteen alijäämäiseksi ja tiukaksi tiedetyn talousarvion pohjalta, johon lisäksi sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Haastetta lisää henkilöstön riittävyyteen liittyvä huoli ja samanaikainen tarve purkaa vähitellen kasvanut hoitovelka. 

Tilanteessa tarvitaan monia selviämisen keinoja ja hyvää yhteistyötä ja -henkeä päättäjien välillä ja päättäjien ja työntekijöiden välillä. Huolellisen taloudenpidon ohella tarvitaan mielestäni jatkuvaa työtä hoitopolkujen ja palvelukokonaisuuksien sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi, digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä määrätietoista toiminnan ohjaamista ja johtamista valitun strategian mukaisesti. Monet erityisryhmät, kuten iäkkäät ja erilaisista vammoista kärsivät, paljon palveluja tarvitsevat ihmiset tarvitsevat erityishuomiota. Heidän sujuva palvelunsa on myös taloudellista. Hoidosta, hoivasta ja turvallisuudesta vastaava henkilöstö tarvitsee valitsevassa tilanteessa tukea ja työoloja tulee huolellisesti seurata, jotta työssä jaksamista voidaan vahvistaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valmistautuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on tärkeä rooli hyvinvointialueen strategiassa ja palvelustrategiassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on valmistautunut tulevaan monipuolisesti. Valmistautumisessa on ollut muutamia keskeisiä lähtökohtia. Ensinnäkin tavoitteena oli perehtyä alueella tähän mennessä tehtyyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaan. Toinen keskeinen tavoite on ollut valmistella ja tehdä päätöksiä varsinaisen toiminnan aloittamisen kannalta vastuualueensa tarpeellisiin asioihin. Kolmantena tehtävänä on ollut vastata hyvinvointialueen valmistelusta oman lautakunnan alaisten tehtävien osalta.

Lautakunta on työskentelynsä alkuvaiheen perehtymisen ja uuteen organisaatioon asemoitumisen jälkeen päässyt hyvään vauhtiin. Lautakunnan jäsenten yhteistyö on ollut sujuvaa, keskustelu on ollut avointa ja vilkasta kokouksesta toiseen ja eri näkökulmat asioihin tulevat monipuolisesti esiin. Mitä enemmän on päästy asioissa sisältöasioihin, sitä tiiviimmäksi keskustelu on käynyt.

Lautakunnan viime vuonna tekemien päätösten joukosta mainitsen tässä jatkon kannalta kolme tärkeintä. Päätöksellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteesta varmistetaan läpi koko organisaation tapahtuva jäntevä, arvioitavissa ja seurattavissa oleva käytännön toiminta, jolla on monien yhdyspintojen kautta kyky laajaan yhteistyöhön.

Strategiansa mukaisesti hyvinvointialue tavoittelee vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämistyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tähän laajaan kokonaisuuteen liittyen lautakunta valmisteli aluehallitukselle esityksen järjestöneuvottelukunnan perustamisesta yhteistyössä asiakas- ja osallisuuslautakunnan kanssa sekä esityksensä järjestöyhteistyön mallista. Tämä malli sisältää toiminnallisen yhteistyön, yhteistyösopimukset, kumppanuusavustukset sekä yhteiskehittämisen avustukset.  Lautakunta valmisteli aluehallitukselle myös esityksensä järjestöjen avustussäännöksi, jonka pohjalta lautakunta tulee sitten tekemään avustuspäätökset tulevina vuosina.

Lautakunta esitti aluehallitukselle hyvinvointialueella hyväksyttäväksi myös yhteistyöllä maakunnassamme valmistellut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset dokumentit eli hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman, jotka sisältävät ns. HYTE-kärjet; Osallisuus ja yhteisöllisyys, Mielen hyvinvointi, Arjen turvallisuus, Päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tavoitteita alkavana vuonna

Mielestäni tärkein tavoite on tukea, edistää ja kehittää tehdyn rakennepäätöksen mukaista käytännön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueella. Siihen liittyen keskeisiä asioita ovat hyvinvointiraportin valmistelu, järjestöavustuspäätökset, vuosittaisen HYTE-yhteistyöneuvottelun käyminen, ehkäisevän työn seuranta sekä hyvinvointialueen omassa toiminnassa toteutuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön seuranta ja arviointi. Lautakunta vahvistaa omaa ja yhteistyökumppaniensa sisältöosaamista järjestämällä virallisten kokoustensa lisäksi neljä ilmiöpöytätyöpajaa vuoden aikana.

Pentti Lampi

Lääkintöneuvos

Kunnanvaltuutettu

Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja

Aluevaltuutettu (kok)

Lisää julkaisuja

1.12.2022

Teemu Kinnari: Yritykset talouden moottorina

Yrittäjä usein sitoo pitkään omia varoja ja omaisuutta yritystoimintaan. Kestää usein vuosia ennen kuin yritys on siinä pisteessä, että se on voittoa tuottava ja maksaa yrittäjälle lähellekään suomalaisten keskipalkkaa olevaa tuloa.

4.10.2022

Kristiina Hämäläinen: Päijät-Häme ensin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aloitukseen on jäljellä enää kymmeniä arkipäiviä. Muutos konkretisoi Suomen historian suurimman hallinnollisen uudistuksen. Mediassa on viime aikoina runsaasti

24.9.2022

Päätösten ennakkoarviointi kannattaa

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Se on eräs keskeinen keino torjua muun muassa syrjäytymistä ja