Kuulumisia hyvinvointialueelta

Julkaistu:

”Kuulumisia hyvinvointialueelta” kirjoittajana Pentti Lampi, eläkkeellä oleva yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori sekä lääkintöneuvos. 

Hollolalainen Lampi valittiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuustoon valtuutetuksi sekä aluevaltuuston Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaksi.

Pentti Lampi on myös Hollolan Kokoomuksen kunnanvaltuutettu.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuuston kokous 7.3.2022 käynnisti toiminnan päättämällä hallintosäännöstä ja tekemällä päätökset toimielimiin valittavista henkilöistä. Kokousta edelsivät puolueiden väliset, loppuun asti tiukat neuvottelut, joita onnistuneesti johti Kristiina Hämäläinen suurimman aluevaltuustoryhmämme valitsemana neuvotteluryhmän vetäjänä.

Kokoomus sai hyvän edustuksen toimielimissä. Menemättä kaikkiin julkisuudessa jo olleisiin valintoja koskeviin yksityiskohtiin totean tässä lyhyesti, että ryhmämme sai vastuulleen tärkeitä puheenjohtajuuksia. Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajana toimii Hannu Rahkonen Lahdesta, aluehallituksen puheenjohtajana Kristiina Hämäläinen Hollolasta, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana Fuat Wafin Heinolasta, turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan puheenjohtajana Mika Järvinen Sysmästä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajana Pentti Lampi Hollolasta, asiakas- ja osallisuuden lautakunnan varapuheenjohtajana Sami Rive Lahdesta, yksilöasioiden jaoston puheenjohtajana Sari Niinistö Lahdesta sekä suhteellisten vaalien lautakunnan puheenjohtajana Antti Räsänen Padasjoelta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkään ymmärretty tärkeäksi yhteiskunnalliseksi toimintatavaksi. Vuosien kuluessa on nähty hyviä esimerkkejä ohjelmista ja projekteista, joilla on saavutettu merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia parannuksia. Niiden pohjalta on myös kyetty jatkuvasti kehittämään ennaltaehkäisyyn sopivia, vaikuttavia toimintatapoja. Tieteellinen, kerättyyn tietoon ja seurantaan perustuva työ on ollut mittavaa ja luo pohjaa yhä tehokkaammalle ja vaikuttavammalle toiminnalle. Tälle pohjalle on turvallista rakentaa myös hyvinvointialueemme vaikuttava hyte-työ.

Hyväksytyn hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta ovat laajat. Keskeistä on toimia lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona ja valmistella aluehallitukselle tehtäväalueen strategisia linjauksia sekä antaa aluehallitukselle lausuntoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista. Muina tehtävinä on valmistella aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle vuosittain annettava raportti asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutetuista toimenpiteistä sekä valmistella aluehallitukselle esitys alueelliseksi hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi. Erittäin merkittävä tehtävä on edistää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ja yhdyspintatyötä sekä edistää alalla toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja niiden vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Suhtaudun vastuulliseen tehtävääni hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa innostuneesti. Odotan, että hyvässä yhteistyössä muiden lautakunnan jäsenten kanssa voimme edistää ja vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä hyvinvointialueen organisaatiossa, kykenemme luomaa toimivat ja mutkattomat yhteystyön muodot kaikkien kuntien kanssa, pystymme yhdistämään hyvinvointityötä tekevät järjestöt toimivaan vuorovaikutukseen kanssamme ja keskenään sekä onnistumme luomaan osallistavan, matalan kynnyksen suhteen alueemme asukkaisiin.

Omasta näkökulmastani tuntuu tärkeältä pohtia, mitä hyvinvoinnin paraneminen edellyttää asukkaiden arjessa ja miten erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten haasteet tulisi ottaa huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyössä. Tällöin tarvitaan ymmärrystä ja erityisesti kykyä asettua erilaisessa tilanteessa olevien ihmisten asemaan.

Näin ajateltuna hyte-työ onnistuu sitä paremmin, mitä kattavampi ja realistisempi on tietämys asukkaiden olosuhteista, tarpeista ja mahdollisista vaikeuksista. Kerättyä tietoa näistä asioista on paljon olemassa hyvinvointiraporteissa ja sitä kerätään ja analysoidaan jatkuvasti.

Työ voi onnistua sitä paremmin, mitä ajankohtaisempaa tietoa arkisen elämän asioista on päätösten pohjana. Toivonkin osaltani yhteydenottoja aina silloin, kun siihen tuntuu olevan tarvetta. Hyvinvointi vahvistuu yhdessä tekemällä.

Keväisin terveisin:

Pentti Lampi

Hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

3.1.2023

Hyvinvointialue aloittaa toimintansa

Menneen vuoden aikana hyvinvointialueella tehtiin mittavaa valmistelua eri toimielimissä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirtämiseksi hyvinvointialueen toiminnoiksi. Tärkeät päätökset on

1.12.2022

Teemu Kinnari: Yritykset talouden moottorina

Yrittäjä usein sitoo pitkään omia varoja ja omaisuutta yritystoimintaan. Kestää usein vuosia ennen kuin yritys on siinä pisteessä, että se on voittoa tuottava ja maksaa yrittäjälle lähellekään suomalaisten keskipalkkaa olevaa tuloa.

4.10.2022

Kristiina Hämäläinen: Päijät-Häme ensin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aloitukseen on jäljellä enää kymmeniä arkipäiviä. Muutos konkretisoi Suomen historian suurimman hallinnollisen uudistuksen. Mediassa on viime aikoina runsaasti