KANNANOTTO: Hollolan Kokoomus on huolissaan oppilas-ja opiskelijahuollosta

Julkaistu:

Hollolan Kokoomus kantaa syvää huolta oppilas- ja opiskeluhuollon kohtalosta maanhallituksen sote-uudistuksessa. Hallituksen lakiehdotuksessa koulukuraattorit ja -psykologit siirrettäisiin kunnilta maakuntien vastuulle. Kaikki maakunnan kunnat ovat jo kertaalleen lausuneet vastustavansa muutosta. Asia tulee piakkoin ministeriöstä kuntiin uudelle lausuntokierrokselle.

Hollolan Kokoomus esittää vakavan huolensa muutoksen aiheuttamasta toiminnan heikkenemisestä.  Opiskeluhuollon sijoittumista on arvioitu viime vuosina lukuisaan otteeseen ja perusteellisesti. Edellisessä sote-ratkaisussa sekä eduskunnan sivistys- että sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyivät, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut pitää sijaita sivistystoimessa.

Oppilashuollossa suuri osa lasten ja nuorten tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta on mahdollista ja järkevää toteuttaa lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivää lasta tai nuorta tuetaan parhaiten niin, että tukitoimiin osallistuu koulun koko monialainen verkosto. Oppilas- ja opiskeluhuollon tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Yhteisöllistä hyvinvointityötä tehdään kunnan tai koulun sisältä, ei ulkoa käsin.

Hollolan Kokoomuksen mielestä nuorten turvaverkon on oltava niin tiukka, ettei kukaan pääse siitä tipahtamaan. Kouluilla ja oppilaitoksissa toteutetaan tällä hetkellä toimivaa rakenteellista ja vuorovaikutteista, moniammatillista opiskeluhuoltotyötä, joka havainnoi ja kehittää kouluyhteisön hyvinvointia. Näin kyetään puuttumaan haasteisiin ennaltaehkäisevästi. Tämä menetetään, jos palvelut siirretään maakuntaan. Lopputuloksena ei saa olla tilanne, jossa oppilas- ja opiskeluhuoltoa ohjataan asiakastilastojen valossa maakunnasta lasten ja nuorten edelleen sijaitessa kouluilla ja oppilaitoksissa.

Tulevassa uudistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota, että maakuntien ja kuntien toimijoiden yhdyspinta työ on velvoittavaa, koordinoitua ja palveluohjaukseen perustuvaa. Hallinnollinen siirto ei siis ratkaise nykyisiä toiminnan haasteita, vaan tarvitaan sitovat suositukset ja riittävä rahoitus kunnille palvelujen järjestämiseen. Päijät-Hämeessä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on siirretty nykyisten valtakunnallisten linjausten mukaisesti kuntien vastuulle ja organisaatiorakenteisiin ja tähän on luotu toimivat yhteistyörakenteet kuntien ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kesken. Tätä ketjua ei saa murtaa.

Hallituksen esityksen psykologien ja kuraattoreiden hallinnollista siirtoa koskeva osuus vaarantaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja LAPE-ohjelman mukaisen varhaista tukea ja yhteisöllisyyttä painottavan opiskeluhuollon kehittämistyön, irrottaa työntekijät pois työn tekemisen kentästä ja vaarantaa työvoiman saatavuuden.

Hollolan Kokoomus vastustaa oppilas- ja opiskelijahuollon siirtoa kunnista maakuntaan.

Lisätiedot:

Kristiina Hämäläinen

050 3403572

Hollolan Kokoomuksen puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

1.12.2022

Teemu Kinnari: Yritykset talouden moottorina

Yrittäjä usein sitoo pitkään omia varoja ja omaisuutta yritystoimintaan. Kestää usein vuosia ennen kuin yritys on siinä pisteessä, että se on voittoa tuottava ja maksaa yrittäjälle lähellekään suomalaisten keskipalkkaa olevaa tuloa.

4.10.2022

Kristiina Hämäläinen: Päijät-Häme ensin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aloitukseen on jäljellä enää kymmeniä arkipäiviä. Muutos konkretisoi Suomen historian suurimman hallinnollisen uudistuksen. Mediassa on viime aikoina runsaasti

24.9.2022

Päätösten ennakkoarviointi kannattaa

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Se on eräs keskeinen keino torjua muun muassa syrjäytymistä ja